Akademia Efektywności dla Rodziców

Zapraszamy na spotkanie dotyczące umiejętności wychowawczych dla rodziców organizowane i dofinansowywane przez Instytut Psychologii i Psychoterapii we współpracy z Warszawską Grupą Psychologiczną.

Proponujemy udział w programie, którego podstawowe cele to:

• Poszerzenie świadomości na temat własnej roli, jako Rodzica i związanych z tym zadań, obowiązków.

• Ukierunkowanie do zadbania o siebie, czyli dania sobie, jako Rodzicowi różnych praw np. do złości, niewiedzy i innych.

• Zachęcenie do budowania postawy świadomej własnych celów i motywacji w roli bycia Rodzicem.

• Motywacja do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności w obszarze wychowawczo – rodzicielskim.

Dzięki udziałowi w programie rodzice:

• Poznają zasady i reguły poprawnej i efektywnej komunikacji w relacji Rodzic – Dziecko.

• Uzyskają wiedzę na temat: ról w rodzinie, systemu rodzinnego, budowania relacji.

• Zyskają świadomość na temat tego, dlaczego warto pracować nad relacjami w rodzinie? Jakie mogą być konsekwencje zaniedbania pierwszych sygnałów kryzysowych? Dlaczego uczucia i emocje są tak ważne? Dlaczego warto rozmawiać?

• Poznają metody i narzędzia, które umożliwią towarzyszenie i wspieranie dziecka w ważnych jego etapach życia i rozwoju a także w różnych obszarach jego życia jak np. nauka, szkoła, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.

• Dowiedzą się, jak na różnych jego etapach - jak może wyglądać świat emocji dziecka, z czym się mierzy w swojej dziecięcej rzeczywistości, o czym może myśleć itp.

W ramach Akademii Efektywności dla Rodziców proponujemy spotkania dla rodziców dzieci w wieku 0-6 r.ż, dla rodziców dzieci w wieku szkolnym, spotkania o tematyce dorastania i dojrzewania, a także wykłady dotyczące profilaktyki uzależnień (również dopalaczy) oraz cyberprzemocy. Oferujemy także konsultacje i porady indywidualne dla rodziców i dzieci.

Szczegóły programu