Pomoc osobom doświadczającym przemocy i stosującym przemoc

Osoba doświadczająca przemocy doznaje krzywdy, bólu i cierpienia ze strony sprawcy. Naruszone zostają jej dobra osobiste, godność, wolność i prawa. Ofiara przemocy może być także narażona na utratę zdrowia fizycznego i psychicznego lub życia. Warto pamiętać o tym, przemoc może mieć wiele form, a ofiarami przemocy mogą być kobiety, mężczyźni, dzieci, a także osoby starsze i niepełnosprawne.

 

Osoba stosująca przemoc wyrządza krzywdę, zadaje ból i cierpienie. Bardzo często różnymi sposobami usiłuje zmusić innych do przyjęcia własnych opinii i postaw w różnych sferach. Osoba stosująca przemoc jest przekonana o słuszności swojego zachowania i nie bierze za nie odpowiedzialności okazując brak tolerancji, szacunku i akceptacji. Bywa jednak, że mechanizmy rodzące przemoc uruchamiane są nieświadomie.

 

W ramach działań podejmowanych na rzecz pomocy ofiarom i sprawcom przemocy Instytut Psychologii i Psychoterapii dotuje spotkania z psychologami i psychoterapeutami. W celu uzyskania wszelkich informacji na temat kosztów, terminów i miejsca wizyt prosimy o kontakt pod adresem info@ipip.org.pl