Współpraca

Szanowni Państwo,

Zdrowie fizyczne i psychiczne, edukacja oraz kultura fizyczna to niezmiernie ważne sfery naszego życia, których rozwój warto wspierać zarówno z uwagi na obecne, jak i przyszłe pokolenia. Kierując się tą myślą oraz chcąc uporządkować działania charytatywne prowadzone przez fundatorów, współpracowników i przyjaciół Warszawskiej Grupy Psychologicznej stworzyliśmy Instytut Psychologii i Psychoterapii (IPiP). Misją fundacji jest prowadzenie i wspieranie inicjatyw mających na celu wzrost jakości usług psychologicznych, zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego, edukacji społecznej oraz kultury fizycznej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach projektów realizowanych przez Instttut. Poprzez nasze działania chcemy budować świadomość społeczną w zakresie promocji, profilaktyki oraz ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego Aktywność IPiP koncentruje się przede wszystkim na ukazaniu roli i praktycznych możliwości psychologii we wspieraniu ludzi w dążeniu do rozwoju i osiągania celów np. osobistych, sportowych, naukowych czy zawodowych. Chcemy także ułatwić komunikację, wspierać oraz współpracować z osobami i instytucjami propagującymi i organizującymi inicjatywy związane z celami statutowymi Fundacji. Cele Instytutu realizujemy m.in. poprzez tworzenie funduszy celowych na rozwój poszczególnych projektów, wspieranie inicjatyw i podmiotów związanych z naszymi celami, organizację szkoleń, festiwali, konferencji, kampanii i innych form zwiększających świadomość społeczną w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego oraz kultury fizycznej.

W ramach działań prowadzonych przez IPiP chcielibyśmy dotrzeć do jak najszerszego grona osób i instytucji działających w obszarze zdrowia publicznego i kultury fizycznej.

 

 Fundatorzy i Zespół Instytutu Psychologii i Psychoterapii