Misja Instytutu

Misją Instytutu Psychologii i Psychoterapii (IPiP) jest prowadzenie i wspieranie działań mających na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie ważnej roli psychologii w życiu człowieka oraz ochrony jego zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

Realizujemy naszą misję m.in. poprzez:

• Prowadzenie i wspieranie inicjatyw prowadzących do zwiększania jakości usług psychologicznych
• Organizację szkoleń, festiwali, konferencji, kampanii i innych form zwiększających świadomość społeczną dotyczącą ważnych zagadnień w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, fizycznego i kultury fizycznej
• Prowadzenie edukacji społecznej dotyczącej roli psychologii w naszym życiu